ارائه زیرسیستم مدیریت ارسال پیامک با استفاده از مودم های GSM و GPRS

در صورت سفارش هر يك از محصولات وب سايت، از دامين و هاستينگ رايگان بهره مند شويد

محصولات ویژه
 
 
 
 
پروژه ها
 
طراحي و توليد نرم افزار مديريت مراكز مشاوره روانشناسی بنياد شهيد (4 مركز تهران بزرگ)
در شهريور ماه 1386 درخواست سيستم نرم افزاری مركز مشاوره روانشناسی، روانشناختی و درمانی برای مركز جنوب شرق تهران بزرگ، توسط سركار خانم نامداري، مديريت محترم آن مركز، به اين شركت ارائه گرديد. پس از طراحي و توليد نرم افزار براي اين مركز  رييس مشاوره و مددكاري تهران بزرگ درخواست تجهيز 3 مركز  مشاوره ديگر تهران بزرگ را ارائه نمودند. پس از مدت 6 ماه، 4 مركز مشاوره تهران بزرگ، به اين نرم افزار تجهيز شده اند و تجميع اطلاعات اصلي و آماري در دفتر ستاد انجام مي گيرد. در حال حاضر امكان گزارش گيري از كاركرد و آمار مراجعات جامعه هدف براي هر كدام از اين مراكز به صورت مجزا و همچنين كل مراكز براي مديريت محترم مشاوره تهران بزرگ امكانپذير است.

 
طراحي و توليد نرم افزار مديريت كلينيك پوست، مو و زيبايي مهرگان
در سال 1386 درخواست تهيه نرم افزار مديريت كلينيك پوست، مو و لیزر مهرگان توسط دكتر گلشني به اين شركت ارائه گرديد. به دنبال مذاكرات و بررسي فرم هاي كلينيك، پس از 6 ماه نرم افزار مورد نظر تهيه و در كلينيك نصب و راه اندازي گرديد. در حال حاضر حجم اطلاعات ثبت شده در اين نرم افزارحدود 40 گيگابايت شده است. نرم افزار اين كلينيك در حال حاضر بر روي 15 سيستم رايانه بصورت شبكه با سيم و بي سيم عملياتي مي باشد.

طراحي و توليد نرم افزار مديريت مركز مشاوره روانشناسی، روانشناختی و درمانی  حوزه علميه قم
در سال 1388 درخواست طراحي و توليد نرم افزار مديريت مركز مشاوره حوزه علميه قم،  توسط جناب آقاي مهندس فرجيان مديريت فناوري حوزه به اين شركت ارائه گرديد. نرم افزار مورد نظر براي 2 مركز بصورت ستاد و صف پس از 4 ماه تهيه شده و نصب و راه اندازي گرديد و در حال حاضر عملياتي مي باشد.

طراحي و توليد نرم افزار مديريت وب سايت هاي دايناميك

 
طراحي و توليد نرم افزار مديريت مركز مشاوره روانشناسي باليني  دانشگاه صنعتي شريف
پس از درخواست رئيس مركز مشاوره دانشگاه صنعتي شريف، سركار خانم آقاجاني،   مبني بر مكانيزاسيون مركز مذكور، مراحل طراحي و توليد نرم افزار در تاريخ 20 تير ماه 1391 شروع شده و در حال انجام مي باشد.